Java Moss: Allt att veta om denna fantastiska mossa

  • Dela Detta
Joly Kane

Om du letar efter en naturlig matta till ditt akvarium är Java Moss en av de allra bästa.

Denna spektakulära mossa växer vackert i svagt ljus och är mycket lätt att sköta.

Det är ett av de mest populära alternativen för att täcka en tropisk sötvattensakvarie, men det kan också användas i tempererade vatten.

Tropiska nanoakvarier, tetraakvarier, bettaakvarier och ciklidakvarier är bara några av de livsmiljöer som gynnas av denna användbara växt.

Är du intresserad av att odla Java Moss?

Läs vidare för att få veta allt du behöver veta om hur du tar hand om denna populära växt...

Innehållsförteckning

  • Allt om Java Moss5 anledningar till varför du bör ha Java Moss i ditt akvariumidéer för placering av Java MossJava Moss Care Guide5 vanliga problem med Java Moss (och hur man löser dem)Vanliga frågor och svar om Java MossSkall du ha Java Moss i ditt akvarium?

Allt om Java Moss

Java Moss, Taxiphyllum barbieri , är en mycket populär typ av akvariemossa som tillhör familjen Hypnaceae.

Växten kommer från Sydostasien och upptäcktes först i Vietnam.

Java Moss används vanligen som mattor, akvarium och som en kompletterande födokälla för växtätare och allätare. Mikropredatorer drar också nytta av de mikrobiella kolonier som bildas i dess blad.

Den här växten gör sig bäst när den planteras i den nedre förgrunden av akvariet. Du kan också använda den för att framhäva de mellersta nivåerna i ditt akvarium.

I en tank med svagt ljus Detta är en av de bästa mattväxterna som finns.

Även om de är mycket populära i akvarier är det inte mycket som är känt om deras naturliga livsmiljö.

Den förväxlas ofta med julmossa och singapore-mossa - det är två mycket likartade växter som växer i samma region. Faktum är att man tidigare trodde att java-mossa och singapore-mossa var samma art tills de identifierades som olika växter och delades upp i olika taxonomier.

5 anledningar till varför du bör ha Java Moss i ditt akvarium

  1. Denna växt tål mycket bra skiftande vattenförhållanden Du behöver inte oroa dig för den om dina vattenparametrar tillfälligtvis är förvirrade. Den kan till och med hantera tankcykling så att den kan vara en av de första växterna som du lägger till i din tank. Eftersom denna mossa är så populär bör du inte ha några problem att hitta den. Detta gör den mycket prisvärd. och lämpar sig för alla akvarister. Fiskar som bor på botten kommer att uppskattar det skydd som en tät matta av denna mossa kan ge Chili Rasbora och andra fiskar som föredrar miljöer med svagt ljus kommer att tycka att det är en bekväm plats att gömma sig. Cherry Shrimp och andra bottenlevande växtätare kan till och med använda det som en födokälla. utgör en säker och naturlig lekplats - Den kan användas som skydd för ägg och kläcklingar. De mikrobiella kolonier som bildas i dess blad är larvernas första födokälla när de förlorar sina äggsäckar. Javamossan har ett vackert utseende när den är ren och välskött. Eftersom den förankrar sig så lätt på nästan alla hårda ytor finns det så många möjligheter när det gäller att skapa akvarier med den.

Java Moss Placering Idéer

Java Moss kan användas som en matta i en sötvattensbassäng, fungera som en accent i ett paludarium och till och med framhäva högre växter genom att växa längs deras bas.

Många fiskar behöver mattor i sina akvarier för att få skydd och säkerhet.

Java Moss är en av de mycket bästa alternativen för mattor på ditt underlag Den växer i tjocka, täta mattor och kan växa mycket länge i en miljö med lite ljus.

Växten ger både skydd och föda åt dina räkor, krabbor och sniglar. Särskilt äppelsniglar och körsbärsräkor älskar att äta denna mossa.

Du kan också plantera den längs väggarna i akvariet. Se bara till att den har en yta att växa på. Den kan växa längs nästan vad som helst, men den klättrar inte upp på akvarieglaset. Du kan till och med odla Java Moss tillsammans med stubbar och stjälkar av drivved för att skapa vackra Java Moss-träd - dessa träd ser vackra ut i 100 gallon akvarier.

I ett barnkammarakvarium är den här mossan en säker plats för fiskar att lägga sina ägg på - det är lätt att se de små vita äggen mot den mörkgröna växten.

När larverna förlorar sina äggblåsor behöver de omedelbart något att äta. De flesta fisklarver äter mikroskopisk föda, vilket den här växten är full av.

Java Moss Care Guide

Att ta hand om denna robusta vattenväxt är mycket enklare än det kan verka.

Först och främst ska vi titta på kraven för tanken.

Även om den här växten kan växa i alla temperaturer (60-82°F) är den bäst i en vattentemperatur på 71-75°F. Om vattnet är för varmt eller för kallt kommer mossan att se mycket tråkigare ut och växa långsammare.

Du bör hålla hårdheten mellan 6 och 20 dGH och kom också ihåg att de inte gillar saltvattenmiljöer. Håll ett pH-värde mellan 5,5-8,0 och se till att vattenflödet är måttligt. Ett snabbt vattenflöde kan störa rhizoiderna som förankrar växten.

Den här mossan kan växa i vilket ljus som helst, men den växer snabbast i svagt ljus. Lågt ljus hjälper också till att hålla den grönare och snyggare.

Om du vill att växten ska växa snabbare kan du tillsätta koldioxid och gödsel till vattnet, men det är inte nödvändigt eftersom växten växer bra på egen hand.

Hur man planterar Java Moss

Den här växten är lätt att odla och lätt att föröka.

Du kan också plantera den på flera olika sätt.

För grundläggande plantering kan du helt enkelt placera mossan på substratet (eller på en hård yta) och vänta tills rhizoiderna tar fäste. Detta är det enklaste och mest naturliga sättet att plantera mossan. Du kan odla mossan på vilket substrat som helst, från fina korn till stora stenar. Den växer bäst på hårda ytor när rhizoiderna kan fästa ordentligt.

Det kan dock hända att plantan inte vill förankra sig. Om det händer kan du använda antingen superlim eller fisketråd:

  • Du kan prova superlimmetoden om du vill plantera din mossa på stenar och stockar. Ta bort ytan från akvariet och tillsätt en droppe eller två superlim där du vill förankra din mossa. Nu kan du lägga din mossa på stenen och placera tillbaka den i akvariet när den är ordentligt förankrad. Om du är osäker på om du ska använda superlim kan du använda fisketråd för att hålla fast din mossa. Du kanBind fast mossan med fisketråd och när den har vuxit kan du klippa bort tråden.

Ibland kan människor vill göra en matta av java moss.

Om du vill skapa en tät matta längs ditt substrat kan du använda nät- eller dukmetoden.

Ta två lager tunnt nät och förankra mossan mellan dem med hjälp av fisketråd. Mossan kommer att växa till formen av nätet. På så sätt kan du skapa vilken typ av matta du vill.

Underhåll

Den goda nyheten är att Java Moss är mycket bra på att underhålla sig själv.

Den måste dock fortfarande rengöras och klippas då och då.

Gammal mossa blir brun och dör av för att ge plats åt de nya bladen som växer in. Detritus och dött växtmaterial kan förorena akvariet, så se till att du tar bort död eller ruttnande mossa så snart som möjligt.

I akvarier med lite ljus och måttlig vattentemperatur växer mossan mycket snabbt och behöver klippas var 3-4 vecka. Långsamt växande mossa kan klippas var 6-8 vecka.

Hur ofta du beskär din mossa är ditt val.

Om du föredrar att din växt ska se lång och långsträckt ut behöver du inte trimma den särskilt mycket alls. Du måste dock fortfarande rengöra och skölja din mossa för att ta bort eventuella orenheter eller algansamlingar. Du kan göra detta varje gång du rengör ditt akvarium.

Odling och förökning

Det är mycket enkelt att sprida Java Moss.

Du behöver bara plocka av en bit från en av dina mattor och förankra den på en ny yta. Du kan använda någon av de planteringsmetoder som beskrivs ovan för att lyckas odla din nya mossa.

Det tar cirka 3-4 veckor att mogna i bra vattenförhållanden. Om du vill att dina växter ska växa så snabbt som möjligt ska du hålla ljuset svagt och vattentemperaturen mellan 71-75°F.

Du kan tillsätta några droppar gödsel för snabbare tillväxt, men tillsätt inte för mycket av det. För mycket gödsel gör också att algerna i akvariet växer snabbt.

Om du vill att din Java Moss ska växa långsammare kan du öka ljusintensiteten till måttliga nivåer och antingen höja temperaturen till över 75°F eller sänka den till under 70°F.

För att skapa väldefinierade mattor eller väggar behöver du en yta som mossan kan växa på. Använd nät eller plast för mattor och trä- eller stenytor för väggar. Om du har svårt att få mossan att fästa kan du använda fisketråd eller superlim.

5 vanliga problem med Java Moss (och hur du löser dem)

Java Moss Turning Brown

Detta är det vanligaste problemet med denna växt.

Om din mossa blir brun betyder det att den är för torr. Så småningom kommer den att dö och lossna från ytan den står på. Mossan kan inte nå vattnet om den är för tjock eller om den skuggas av andra växter i akvariet.

För att förhindra detta bör du beskär din mossa regelbundet och se till att den inte är överbefolkad av andra växter.

Nedsmutsning

Med tiden kan mossan bli nedsmutsad av smuts, alger och döda växter. Den måste rengöras tillsammans med resten av akvariet. Ta bort och skölj mossan varje gång du rengör akvariet och gör dig av med döda växter så snart som möjligt.

Övergödning

Även om Java Moss är en långsam växtsort jämfört med andra växter kan den ändå bli okontrollerbar om du inte sköter den noggrant.

Eftersom den är så tät och tjock kan den bli besvärlig om den växer för mycket.

Du bör beskära den regelbundet och hålla vattentemperaturen mellan 71 och 75°F för att förhindra överväxning.

Dåliga vattenförhållanden

Även om detta är en tålig växt är den ändå känslig för att drabbas av dålig hälsa i ett dåligt underhållet akvarium.

Den lider om temperaturen är för hög eller för låg, om vattenparametrarna ligger för långt utanför dess intervall, om det finns för mycket eller för lite ljus och om vattenpelaren innehåller för mycket kväve.

Särskilt en hög kvävehalt kan ge upphov till dödliga algblomningar.

Din Vattenparametrarna bör kontrolleras regelbundet. och allt som ligger utanför bör korrigeras så snart som möjligt.

Algblomning

För mycket koldioxid och kväve i akvariet kan leda till att algerna i akvariet växer okontrollerat.

Detta skapar mycket skugga och leder till att växterna dör.

I svåra fall av algansamling kan du till och med behöva ta bort Java Moss.

Kontrollera kväveinnehållet noga och se till att det aldrig är för mycket eller för lite av något. Om dina växter lider av algansamling kan du försöka trimma bort den eller ta bort den genom att använda en säker algbekämpningsmedel.

Vanliga frågor om Java Moss

Hur snabbt växer java moss?

Java-mossans tillväxttakt beror på dess miljö.

Den här växten växer snabbare i svagt ljus och i vattentemperaturer mellan 71-75°F. I högre ljus eller lägre temperaturer kan det ta upp till 8 veckor att växa.

Vad äter java moss?

Alla fiskar som gillar att äta akvarieväxter kommer också att äta din Java Moss.

Den här mossan är dock mycket uppskattad av de små bottenlevande djuren. Cherry Shrimp, Amano Shrimp och Grass Shrimp älskar att äta den. Om du har äppel- eller neritesniglar äter de den också.

Bör du ha Java Moss i ditt akvarium?

Det finns så många saker du kan göra med Java Moss i ditt akvarium.

Denna attraktiva gröna mossa kan få ditt akvarium att se ut som en riktig tropisk flodbassäng på nolltid!

Massor av fiskar och andra djur uppskattar den här löviga mossan som föda, skydd och förökningsplats. Det kan till och med vara det första som dina nya fiskar ser när de kläcks.

Fiskägare på alla nivåer bör ha lätt att hålla sina Java Moss friska.

Det finns många fördelar med att ha denna vackra mossa i akvariet och det är inte konstigt att det är den mest populära akvariemossen.

Varför gillar du den här mossan? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan...

Hej jag är bra textförfattare